Søens folk optændingskalender
De faste åbningstider i badstuen er:
tirsdage fra kl. 8:30 - 12:00 onsdage og fredage fra kl. 17 - 20 , lørdage fra kl. 8 - 14 , søndage fra kl. 9 - 15
Gæste arrangementer kan startes efter åbningstiden
Betaling for gæsteoptændinger og eksterne arrangementer indbetales til:
konto nummer 8401-1054073 (Merkur bank) husk at anføre navn og dato for arrangementet.
Ekstra optændinger for medlemmer skriver du i kalenderen med tidspunktet, du forventer, at badstuen er varm på.
med tidspunktet du forventer at badstuen er varm på.
Gæsteoptændinger og arrangementer må vare 2 timer med minimum 1 times afstand.
Informationen "ferie-gæstepolitik" = ingen lukkede arrangementer, men der er mulighed for at have et par gæster med uden for normal åbningstid gratis.

Kalender her!